Hier staan mijn verhalen. Dit zijn over het algemeen korte verhalen. Uiteraard rust hier in essentie copyright op van mij als auteur. Over het algemeen ben ik akkoord met kopij, mits mijn naam als auteur daarbij vermeld wordt.