Het lef niet om te bloggen

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Dit is mijn derde opzet voor een blogpost. Ik heb iets op mijn hart, maar ik krijg het niet op papier (of het scherm). Niet zo raar, want sociale druk zorgt ervoor dat we ons zoveel mogelijk aan de ‘norm’ houden en de boodschap die ik heb past daar niet goed bij.

Veel mensen krijgen tegenwoordig het bericht dat hun post niet mag of kan. Er worden mensen verwijdert van Facebook, Twitter en noem het maar op. Ze hebben namelijk een verkeerde mening en brengen daarmee andere mensen op verkeerde gedachtes.

Groepsdruk is een enorme kracht in een maatschappij en op dit moment wordt het ingezet voor een vreselijk doel. We leven in een tijd waarin je eigenlijk niet langer je eigen mening mag hebben, want jouw mening kan blijkbaar schadelijk zijn voor de gezondheid van anderen.

Schadelijkheid voor de gezondheid heb ik afgelopen week heel dichtbij meegemaakt… en hetgeen in dit geval schadelijk was? Angst voor corona en het navolgen van de getroffen maatregelen. Die kant wordt niet serieus genomen. Het komt wel naar buiten, maar wordt dan direct in de wappie hoek gedrukt. De persoon die daar over durft te spreken verliest het van de heersende macht in deze wereld.

We zijn vergeten om mens te zijn, om te zien naar elkaar. We hebben de illusie dat 1,5 meter afstand houden omzien naar elkaar is.

Tot dusver heb ik mijn blog geprobeerd neutraal te houden, maar dat kan niet meer. We leven inmiddels in een tijd die ons dwingt om te bewijzen wie we zijn. Zwart wordt zwarter en wit witter. De berichten op mijn blog hebben nooit veel Bijbelteksten bevat, maar eerlijk is eerlijk, ze zijn daar wel altijd op gebaseerd! In deze post wil ik echter iets anders met jullie delen, namelijk de tijd waarin we leven.

Niet kiezen kan niet – Mijn complot

Eerder noemde ik het al, zwart wordt zwarter en wit witter. Hier is dan ook direct mijn complot zichtbaar en ik had de gedachte dat dit ook voor mijn mede-gelovigen waar was. Tot dusver zie ik echter ook daar grote verschillen in mening, wat voor mij overigens prima is, als er maar over gesproken mag en kan worden.

In mijn complot theorie behoor ik tot een ander koninkrijk dan waar ik fysiek in rond loop. Ik behoor tot het koninkrijk van God en ben onderdeel van het koninkrijk der hemelen. Nu is onderdeel van mijn opdracht om de wil van God (zoals deze in de hemel is) op aarde uit te dragen.

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.

1 Johannes 5:19

Al zo lang ik weet dat ik behoor tot het koninkrijk van God is voor mij stemmen op een politieke partij een ‘leeg gebaar’ en zo ook komende woensdag. Ik ga wel, natuurlijk, ik leef immers op deze wereld, maar ik weet ook wat er gaat gebeuren met de aarde. De Bijbel is duidelijk over waar de wereld op af gaat en dat is dus het complot dat ik geloof.

Ik ga niet alle onderdelen van wat er nu om ons heen gebeurd plaatsen in wat nou overal de achtergrond van is… dat is niet nuttig. Mijn focus is op Jezus en dat zal zo blijven. Ik wil dan ook mijn roeping serieus nemen en de wereld smeken om zich te verzoenen met God!

Deze post is echter meer voor hen die met mij tot het Koninkrijk van God behoren.

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Galaten 6:10

Dit is een tekst die ik als één van de eerste teksten uit mijn hoofd heb geleerd en dat is niet toevallig. Ik geloof dat het een opdracht is die ik heb en dus ‘met name’ binnen de kerk. Op dit moment betekend het een dringende waarschuwing! Niet een waarschuwing om je niet te laten vaccineren… wat boeit mij dat nou? Uiteraard heb ik daar een mening over, maar dat is niet nuttig. Kijk liever naar Jezus!

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Hebreeën 10:24-25

Wat is de samenkomst precies?
Voor mij is het fellowship, samen zijn, met elkaar zijn, elkaar aanscherpen, aanvuren en bij God brengen. Met elkaar Jezus volgen en Hem zoeken.
Leuk die online diensten, maar dat is geen ‘samenkomen’.

Je kunt nu naar mijn hoofd gooien dat ik de overheid moet gehoorzamen, maar dan ben je te snel tot bepaalde conclusies gekomen. Ik heb tot dusver namelijk geen één keer gezegd dat je de maatregelen aan je laars moet lappen. Wel heb ik gezegd dat ik geloof dat de regering in handen is van de tegenstander, althans, dat heb ik gesuggereerd mede door het delen van een Bijbeltekst.

Tot dusver hebben wij hier in Nederland de vrijheid om ‘samen te komen’ omdat dit in onze grondwet staat. Hier is dan ook een uitzondering voor in de maatregelen (tot spijt van de overheid en de sociale druk). Dit geeft echter de vrijheid om nu nog zonder strafrechtelijke vervolging samen te komen (in bepaalde getallen, met inachtneming van verschillende restricties). Dit zal echter niet zo blijven, ik geloof dat er wel degelijk vervolging gaat komen. Er moet dus een keuze gemaakt gaan worden.

En nu heb ik een verzoek aan u. Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben. Liefhebben houdt in dat we volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt moet u leven.

2 Johannes vers 5-6

In liefde,

Johan

Deze post delen op Social Media:

This Post Has One Comment

  1. Lize den Boef

    Johan,

    Ook ik beschouw mezelf als een kind van God en daar hebben wij sporadisch over gesproken. Goed, ik verblijf in Gods hart maar dan en een ander kamertje dan de groep geloofsgenoten waar jij toe behoort. Dat is prima want God heeft plaats voor ons allen en in de samenkomst voelen wij dat het sterkst. Inderdaad word je als een misdadiger beschouwd wanneer je aangeeft niet zonder deze fysieke samenkomst te willen leven. Zodra je dit kenbaar maakt word je verbannen op social media en uitgesloten door je buren etc. Dus houd je braaf je mond dicht om deze verbanning niet te hoeven ondergaan. Ik ben in de loop van het jaar een expert geworden in burgelijke ongehoorzaamheid want ik zoek en vind voortdurend contact omdat ik de groeiende eenzaamheid om mij heen niet verdragen kan. Hoe wij deze strijd moeten voeren, weet ik niet. Ik doe wat ik kan en ik hoop dat ik wat warmte kan delen in deze emotionele ijstijd.

Leave a Reply