Journaling #2 – De start

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Het is inmiddels een week geleden dat ik mijn eerste post over journaling heb geschreven.
Inmiddels ben ik begonnen, nou ja… begonnen… in deze post lees je daar meer over.
Uiteraard nog even de link naar de vorige post (mocht je hem gemist hebben): Journaling – Een eerlijk begin

De MindJournal

Hij is binnen! Ik vind hem mooi. Maar je zou een boek niet moeten beoordelen op basis van de kaft. Tot dusver heb ik uiteraard ook al wel een stuk gelezen. De opbouw is fijn, al is het voor mijn gevoel gewoon een leesboek. Nou ja, leesboek, meer een marketing praatje over journaling. Al is het doel natuurlijk om je te enthousiasmeren en te motiveren om te gaan journalen en het ook vol te houden. Het voelt wat traag. Overigens allemaal wel begrijpelijke stukjes. Zo schrijft Ollie Aplin over zichzelf en zelfonthulling zorgt ervoor dat je aantrekkelijker gevonden wordt (uiteraard zelfonthulling in de juiste vorm en mate) wat weer belangrijk is voor de lezer om gemotiveerd verder te lezen (Bekker, 2016). Hij verwelkomt je als lezer in de groep van journalende mannen, waarmee hij je een verbinding geeft met een groep, wederom een vorm van motiveren. Geeft uitleg over wat nou journaling is en dan ook over hoe de mindjournal werkt. 

Voorkant van de mindjournal

Ik lijk nu wel een beetje te klagen, maar dat komt door mijn verwachtingen, niet door het boek. Het boek is voor mijn gevoel degelijk en duidelijk. Goede uitleg en je wordt bij de hand genomen in het proces van journaling. Zelf had ik meer witregels verwacht, meer ruimte om zelf te schrijven, maar dat is (achteraf gezien) misschien een beetje naïef. Voor witregels koop je maar gewoon een leeg schrift! Dit boek helpt je op weg en dat durf ik al te zeggen terwijl ik pas op bladzijde 30 ben.

Inhoudsopgave

Af en toe leg ik het boek bewust even naast me neer, het leest makkelijk weg, maar ik wil de stof ook de tijd geven om te landen. Kortom voor iedereen die wil starten met een mindjournal (en best wel uit de voeten kan in het Engels), pleeg een belletje met je lokale boekhandel en vraag om de mindjournal van Ollie Aplin. Of doe wat ik deed en zoek de goedkoopste mogelijkheid (schaam je Johan!). Ik heb geleerd om altijd een link bij te voegen wanneer je iemand credits geeft, maar ik doe het in dit geval bewust niet! Wil je meedoen met journalen? Dan moet je er maar iets voor over hebben!

Mijn opstekers tot dusver

Eén van de eerste dingen die ik in het boek tegen ben gekomen is dat journaling niet hetzelfde is als een dagboek bijhouden. Er is geen verplichting om er elke dag mee bezig te zijn en je pakt het er gewoon bij wanneer je het nodig hebt of wanneer je het zelf wilt. Dus! Na een week ben ik ruim 30 bladzijden verder.

“You don’t have to be nuts or have problems to keep a journal. It’s a healthy habit that everyone could be doing more of.”

mindjournal, blz 14

Uiteraard wordt journaling aangeprezen in het boek, maar natuurlijk stel ik telkens de vraag of dat terecht is. Ik kijk naar of er bronverwijzingen zijn en waar dat wat geschreven is op is gebaseerd. In mijn studie Toegepaste Psychologie zie ik uiteraard meer (en betere) bronvermeldingen, maar de mindjournal is niet zonder achtergrond. Iets dat snel opvalt is dat de schrijver zich beroept op diverse bronnen, naast zijn eigen ervaringen. 

“Keeping a journal gives you back control over your thoughts and allows you to carve out time just for you.”

mindjournal, blz 16

Deze quote sprak mij aan omdat het aansluit bij wat ik al weet, stom natuurlijk dat speelt ook confirmation bias in de hand, maar dat is wel een beetje hoe het werkt. Ik ervaar zelf ook hoe schrijven de gedachten kan sturen, hoe je kunt ‘denken op papier’ en dat is helemaal niet vreemd. Er is best wel veel onderzoek gedaan en te vinden, een simpele Google Scholar zoekopdracht “Writing to help Thinking” werkt al. Kortom voor het eerste gedeelte van de zin, het controle nemen over je denken was ik al enthousiast en een stukje onderzoek waar ik (onder anderen) naar refereer is van Menary (2007).
Het tweede stukje van de quote, tijd apart zetten voor jezelf, helemaal top natuurlijk!

Journaling helpt bij het verwerken van trauma’s en emotionele stress. Hier ga ik geen bronnen bij vermelden, dit gaat namelijk diverse kanten op. Van exposure (door te schrijven herbeleef je, maar in een veilige omgeving), naar verhelderen en rechtzetten van herinneringen, tot het rationaliseren van je huidige situatie. Schrijven in je eigen vertrouwde omgeving is daarnaast een minder stressvol alternatief op een bezoek aan de therapeut, onder begeleiding van een therapeut is daarbij wel slim om een stukje expertise te blijven behouden.

Ollie schrijft nadrukkelijk dat het de bedoeling is dat je eerlijk bent en echt jezelf durft te zijn tijdens het journalen. Aan de ene kant logisch, maar aan de andere kant hebben we allemaal onze reserves, we houden iets achter. Bij journaling is het de bedoeling dat je het gewoon puur voor jezelf houdt en dat niemand hoeft te lezen wat jij schrijft. Dit is dan ook direct iets wat ik aan jullie bekend maak, ik ga niet mijn journal openbaar maken. Waarschijnlijk deel ik voorbeelden en mogelijkheden, maar om het proces ook voor mijzelf zo zuiver mogelijk te houden volg ik het advies uit het boek en is mijn journal dus privé.

Het boek van Ollie is echt een hulpmiddel, er staan veel (volgens eigen woorden) ‘goed doordachte vragen’ in genaamd ‘Thought Triggers’. Die moeten helpen om op een juiste manier aan de slag te gaan met de eerste stappen in journaling.
Deze journal is opgebouwd in drie fasen, de warm up, hurdles en strength. Waarbij de warm up gaat over het verleden en waar je nu bent. Bij de hurdles ga je op zoek naar je kracht en zwakheden. Daarna bij strength pak je door en kijk je naar de toekomst.

Basic instructions, mindjournal

“It’s not supposed to be easy. Nothing worth doing ever is.”

mindjournal, blz 31

Nog geen moment geschreven

Dit alles gezegd (geschreven) hebbende moet ik eerlijk bekennen dat ik nog geen woord geschreven heb. Geen pennenstreep in het boek bedoel ik daarmee. Mijn aantekeningen en deze blogpost tellen uiteraard niet mee. Toch ben ik enthousiast! Het boek is meeslepend en ik denk ook echt een goed hulpmiddel om met het gehele concept journaling bekend te worden en aan te beginnen.

Voor nu gaat het dus voornamelijk om indrukken over journaling. Hopelijk kan ik daar snel aan toevoegen wat mijn ervaringen met journaling zijn. Uiteraard is het dan ook mijn bedoeling om op praktische wijze aan te geven hoe ik mijn journal bijhoudt en dus misschien ook hoe jij het kan doen.

Eerste indrukken vanuit de Bijbel

Voor mij is de Bijbel belangrijk, het belangrijkste mag ik wel zeggen, maar ik weet dat het niet voor iedereen zo is. Hopelijk voegt deze paragraaf iets toe voor jullie allemaal, het laat wat mij betreft zien hoe actueel de Bijbel is en blijft.

“De Heer zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinningen in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten,’”

Bijbel, Exodus 17: 14a

Het opschrijven van ‘overwinningen’ om ze niet te vergeten. Het belang daarvan is op veel plaatsen terug te vinden en daar ga ik niet over uitweiden. 

Spreuken 7 schrijft ook over het schrijven om te onthouden. In dat hoofdstuk gaat het om het onthouden van de wijze lessen van God zodat het goed met je gaat. “Schrijf het op, draag het bij je.”

Journaling is een manier om inzicht te krijgen in wat er leeft in je gedachten en je hart. “Inzicht maakt een mens geliefd,” Spreuken 13:15a. Zo staan er in Spreuken tal van wijsheden die terug te brengen zijn tot de principes achter journaling.

Tot dusver heb ik het nog niet gehad (of over gelezen in de mindjournal) dat dankbaarheid een enorme boost is voor de mens, maar dat komt zeker nog wel uitgebreider aan bod in een volgende post. Voor nu wil ik daar alleen een enkel feitje over neerleggen:

A five-minute daily gratitude journal can increase your long-term well-being by more than 10 percent (Seligman, et al., 2005). That’s the same impact as doubling your income (Sacks, et al., 2012)!

https://www.happierhuman.com/benefits-of-gratitude/

Of zoals de Bijbel ons op veel plaatsen oproept om onze zegeningen te tellen. Vooral in de Psalmen kom je dat met regelmaat tegen (o.a. Psalm 103 en 105).

Literatuurlijst

Bekker, M. (2016). Groepsdynamica: werken in en met groepen. Boom.

Menary, R. (2007). Writing as thinking. Language sciences, 29(5), 621-632.

Sacks, D. W., Stevenson, B., & Wolfers, J. (2012). The new stylized facts about income and subjective well-being. Emotion, 12(6), 1181.Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410.

Deze post delen op Social Media:

Leave a Reply