Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Wie of wat staat er bij jou op nummer één? Het is goed om terug te gaan naar de basis. Kijk naar waar je kracht vandaan komt en investeer daar in. Hierbij een tip, een levensveranderende en van eeuwigheidswaarde: Zorg dat Jezus op nummer één staat.
Ik weet dat veel van de mensen die mijn blog en posts lezen gelovigen zijn en deze post is dan ook aan hen gericht. Voor alle anderen die niet geloven wat ik geloof, lees rustig door, het kan nooit kwaad om je te verdiepen in wat anderen denken of geloven.

Waar je schat is…

Wat heb je lief? Waar ben je graag mee bezig? Voor de vaders (en moeders) onder ons, hoe geweldig is het om samen met je kinderen om te gaan en mooie herinneringen met hen te maken? Om dat te kunnen doen moet je tijd met elkaar besteden en het is zo dat je daar beide mee bezig moet willen zijn, anders gaat het niets worden.

Vaak is het voor ouders niet zo moeilijk om tijd te ‘willen’ besteden aan hun kinderen, zo is dat in het natuurlijke al. Als het om God onze Vader gaat kan ik zonder twijfel zeggen dat Hij het wil, altijd, telkens weer, zonder ophouden! De andere kant op wil nog wel eens een probleem zijn, kinderen hebben of tonen vaak minder de wil om tijd te besteden aan de relatie met hun ouders. Waarom is dat?
Nu kan ik heel erg de psychologie induiken en het gaan hebben over hechting en wat voor theorieën nog meer, maar dat doe ik niet het waarom laat ik lekker bij jullie achter bij de lezers! Mijn eigen waarom is voor mij.

Waar is je hart? Waar houdt je van? Of concreter: Wat is het eerste dat je doet als je in de ochtend wakker wordt?

Tijd besteden verandert je

In de psychologie weten ze dit ook al heel lang en hebben er zelfs een therapie voor ontwikkeld. Door te kijken naar het systeem waar iemand in leeft kun je zien hoe iemand is. Systeem in deze context bestaat uit de kring van mensen waar je banden mee hebt, waar je mee omgaat.

Het gaat echter verder dan dat, je kunt niet alleen weten hoe iemand is door te weten met wie hij omgaat, je gaat ook veranderen en wordt steeds meer ‘zoals’ de mensen met wie je omgaat. Dus als jij tijd besteedt aan en met mensen die er een niet Bijbelse levenswandel op na houden, dan zul je dezelfde wandel gaan vertonen. Het is belangrijk om tijd te besteden met je hemelse Vader! Dan zul je Zijn persoonlijkheid leren kennen en als vanzelf ook gaan uitstralen.

Maar Jezus ging om met zondaars

Vaak genoeg hoor ik het argument dat Jezus ook foute vrienden had, omging met hoeren en tollenaars. Het is altijd mijn bedoeling om geduldig en vriendelijk te luisteren naar mensen en een degelijk en bijbels antwoord te geven. In sommige gesprekken is dat lastiger dan in anderen, maar dat is mijn struggle.

Mijn kernboodschap, op veel plaatsen waar ik spreek is dat wij als discipelen van Jezus horen te worden als onze Meester. Dat is het hele doel van een discipel, leren van en worden als.

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

1 Johannes 2:6 (HSV)

Mocht je echt geloven dat Jezus foute vrienden had dan moet je toch echt nog eens de evangeliën goed bestuderen! Overigens is dat sowieso een goed idee. Ik geloof dat Jezus ons voorbeeld is en dat we bij het lezen van de evangeliën telkens mogen kijken naar wat Jezus doet en wat Hij zegt. Hij is het voorbeeld, dat blijf ik herhalen! Hij is de blauwdruk en zoals Hij is, zo zijn ook wij in deze wereld. We zijn het al, maar moeten het ook worden.

Jezus besteedt tijd aan Zijn Vader!

We lezen in de evangeliën veel over het leven van Jezus, maar niet alles staat opgetekend. Dat kan ook helemaal niet, daar is niet voldoende papier voor op deze wereld. We weten van verschillende momenten dat Jezus zich terugtrok (bijvoorbeeld op de berg) om tijd te besteden in gebed. Verder weten we dat Hij rabbi genoemd werd, dus geleerd was in de schrift. Je kunt veel leren door te onderzoeken hoe de tijd en de cultuur was in de tijd van Jezus.

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

Johannes 5:19 (HSV)

Een geweldig mooie tekst die voor ons ook heel leerzaam is. Ten eerste zien we hier dat Jezus de wil van de Vader heeft laten zien in de tijd dat Hij op aarde leefde. Hij deed immers niets dat Hij de Vader niet heeft zien doen.
Laten wij dezelfde instelling hebben.

Terug naar Zijn Vaderhart!

Ik hoop dat dit genoeg is om het verlangen op te roepen om tijd met God te besteden. Je kunt je dan misschien afvragen hoe je dat kunt doen? De meeste van ons weten het antwoord al, maar hopen dat er een makkelijkere of leukere manier is. Het probleem zit volgens mij in de verwachting. Er is een tegenstander die niet wil dat wij tijd besteden aan het Vaderhart van God en die tegenstander zal er alles aan doen om je weerhouden.
Die gedachte dat het lezen van de Bijbel saai is, waar komt die vandaan? Is dat echt jouw ervaring?
Tijd besteden in gebed is slaapverwekkend? Echt waar?

Ik ben niet zo rechtlijnig dat ik zal zeggen je moet dit of je moet dat, maar ik zal wel een aantal voorbeelden geven van hoe het kan. Overigens moet je wel tijd besteden met God!

Bij het lezen van de Bijbel is het belangrijk om de Leraar erbij te betrekken.

Eerst even een aantal basisvragen: Ben je een discipel van Jezus? Aan Hem onderworpen? Gedoopt in Zijn Naam? Vervuld met de Heilige Geest?

Nee op één van deze vragen? Zoek dan een discipel van Jezus die wel ja kan antwoorden op allemaal en zet wat dingen recht.

Vraag de Heilige Geest wat er bedoeld wordt met bepaalde teksten, vraag of en wat het betekend voor jou op dit moment. Vraag wat je op dit moment zou kunnen lezen. Wees in gesprek met de Heilige Geest en vertrouw er op dat Hij antwoord! Dat doet Hij, geloof me, geloof Hem.
Nog even bij de Bijbel blijven, je kunt ook de Bijbel uitbidden. Er staan bijzondere beloften in voor jou en mij en die bij God terugleggen is een goed gebruik! Dat zorgt er voornamelijk voor dat jij ze weer gaat geloven.

Gebed is er in veel vormen. Daar kun je voldoende studies over vinden, maar voor deze post heb ik het over niets anders dan in gesprek zijn met God. Dat doe je niet veel anders dan hoe je met een mens zou praten. Voel je vrij om dat te doen tijdens een wandeling of door op een rustige plek te gaan zitten en te genieten van het uitzicht. Voor mij is het gebruikelijk om een pen en kladblok bij de hand te hebben, zodat ik kan schrijven wat er in me op komt. Vraag en antwoord, opmerking en reactie.

Waar gaat jouw tijd heen?

Deze post delen op Social Media:

Leave a Reply