Johan & Joyce, wie zijn ze en wat doen ze?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Het is goed om na te denken over het leven dat je leeft en het leven dat je zou moeten leven. Hopelijk komen die twee met elkaar overeen, al is er vaak toch een hiaat te zien. 

Waarom deze post?

Deze post verteld over ons en wat we doen. Wij zijn van mening dat dit het waard is om te delen en hopen daarmee u deelgenoot te maken van ons leven en het goede werk dat wij mogen doen. 

Deze post is een soort introductie op alles wat hier verder nog te lezen is. De andere blogposts, de nieuwsbrieven, maar zelfs ook de geschreven boeken komen voort uit wie we zijn. Een introductie, een soort voorstelronde van wie wij zijn en wat wij doen.

Als persoon

Wij zijn Johan en Joyce van Breugel, getrouwd en als team aan het werk in Gods Koninkrijk. Onze leeftijd doet er niet heel veel toe, maar ligt ergens tussen de 6 en de 99 jaar. In onze eigen ogen is het echter nog altijd ‘jong’ en vernieuwd van dag tot dag. 

We leven in de wetenschap dat God goed is en een geweldig plan heeft met ons leven. De weg die wij mogen bewandelen is niet saai, niet makkelijk, maar altijd goed omdat Hij met ons mee gaat!

In onze dagelijks leven is het onze bedoeling om de bediening van de verzoening die mogelijk is tussen mens en God uit te dragen en aan te bieden volgens 2 Korinthe 5:18-19. Vanuit die bediening willen we niets liever dan mensen terugbrengen naar de belangrijkste relatie, namelijk die met God. In de praktijk zorgt dit ervoor dat we ons inzetten voor mensen die hulp enorm hard nodig hebben.

Als vrijwilligers aan de slag bij Agua Viva

Wij hebben een roeping ervaren om te gaan wonen en werken in Brazilië. Om aan die roeping gehoor te geven zijn we in 2017 en 2019 op soort van ‘ontdekkingsreizen’ geweest. We hebben tijdens die reizen ervaren dat Brazilië inderdaad het land is waar God ons wil hebben. Het was in eerste instantie nog niet helemaal duidelijk waar en wat voor werk, maar dat is tijdens onze reis in 2019 duidelijk geworden. We gaan als vrijwilligers aan de slag bij stichting Agua Viva die het geweldige werk doen om mensen weer mens te doen worden!

Deze stichting heeft een opvang voor mannen met een verslaving, middels een intensief traject worden deze mannen geholpen met meer dan alleen het loskomen van hun verslaving. Het is namelijk ook de bedoeling om ze terug te brengen in de maatschappij, in hun kracht en in het plan dat God voor hen heeft.

Nu is het zo dat er ook hulpvragen bij Agua Viva binnenkwamen van vrouwen die van hun verslaving afgeholpen willen worden. In de nabije omgeving was er echter geen hulp en mannen en vrouwen gezamenlijk opnemen is geen optie. 

In ons contact werd al snel duidelijk dat wij een roeping hadden en dat God een deur had geopend om precies die stap te zetten die al op het hart was van de stichting. Er zou een vrouwenopvang komen!

In dit project zullen wij ons inzetten als beheerdersechtpaar en samen met de reeds bestaande stichting samenwerken om vrouwen weer terug te brengen in hun waarde. Om moeders terug te geven aan hun gezinnen, om dochters weer dochter te laten worden. 

Kortom een project dat past bij ons hart en ons verlangen.

Wilt u ons volgen?

Geef u dan nu op voor onze nieuwsbrief!

Uiteraard kunt u ook altijd om deze website kijken voor de nieuwste berichten.

Deze post delen op Social Media:

Leave a Reply